Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

383

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: