Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (MIS:5037423)»».

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: