Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμισης εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του δήμου», τμήματα 4, 8 και 9. Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: