Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωση πρεμνών και φύτευση νέων δένδρων». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: