Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης των οχημάτων μηχ/των έργου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

099

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: