Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης των οχημάτων μηχ/των έργου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: