Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

31/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: