Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

249

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: