Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2021». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: