Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017». Οριστική Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

078

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: