Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: