Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Απόρριψη προσφοράς. Ματαίωση Διαδικασίας.

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: