Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Απόρριψη προσφοράς. Προσωρινή Κατακύρωση στον επόμενο προσφέροντα.

Αριθμός Απόφασης:

091

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: