Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: