Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». Οριστική Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

345

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: