Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων». Ματαίωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: