Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση του έργου «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2014-2015». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

285

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: