Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Διαλειτουργικότητα Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων», με κωδικό ΟΠΣ 5045533. Προσωρινή κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: