Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: