Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: