Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: