Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: