Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & ανταλλακτικών, επίστυλων απορριμματοδεκτών και χειραμαξιδίων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: