Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, σκεπάστρων κάδων & επίστυλων απορριμματοδεκτών». Κατακύρωση μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

046

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: