Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Προσωρινή κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

360

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: