Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια οργάνων και ελαστικού δαπέδου παιδικής χαράς» (αριθ.μελετ. 48/13). Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: