Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων για το έτος 2015». Κατακύρωση Αποτελέσματος Μέρος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

355

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: