Έγκριση πρακτικού επιτροπής και σύναψης της σύμβασης για την ανάθεση «Προβολή κινηματογραφικών ταινιών-Χειμερινός κινηματογράφος 2020-“ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ”-ΠΙΝΑΚΕΣ Α,Β,Γ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων

Αριθμός Απόφασης:

046

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: