Έγκριση πρακτικού επιτροπής και σύναψης της σύμβασης για την ανάθεση της «Προμήθειας διεπαφών WS για την άντληση στοιχείων του Back Office του Genesis από το front office τρίτου κατασκευαστή», αριθμ.μελ. 5/2021, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: