Έγκριση πρακτικού επιτροπής και σύναψης της σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», αριθμ. μελ. 10/2020, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας.

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: