Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: