Έγκριση Πρακτικού Νο 1 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, διευκρίνιση τιμής και ορισμού προσωρινού αναδόχου της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου-Δημιουργία πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», αρ. μελ. 01/2020.

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: