Έγκριση Πρακτικού Νο 1 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών Δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ », αρ. μελ. 99/2017.

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: