Έγκριση Πρακτικού Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018.

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: