Έγκριση Πρακτικού Νο 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αρ. μελ. 66/2019.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: