Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 29 αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: