Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 407α1 Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

095

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: