Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 7 στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

075

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: