Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: