Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (Για αναχρηματοδότηση δανείου ΤΠΔ).

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: