Εγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012, πρ/σμού 642.140,57€. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: