Έγκριση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: