Έγκριση Προσαρμογής του ποσού της επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που ανέκυψαν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: