Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) Εργατών κήπων ΥΕ και δύο (2) Χειριστών μηχανημάτων έργων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: