Έγκρισή πρόσληψης ενός ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με παράρτημα ΡΟΜΑ.

Αριθμός Απόφασης:

318

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: