Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: