Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών».

Αριθμός Απόφασης:

301

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: