«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών».

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: