Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής και παρακολούθησης εργασιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/16.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: