«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών».

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: